Disclaimer

  1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank
  2. Merken en handelsnamen
  3. Aansprakelijkheid voor de inhoud
  4. Contact

1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site vzw Ronald McDonald Kinderfonds is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop vzw Ronald McDonald Kinderfonds de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van vzw Ronald McDonald Kinderfonds. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam vzw Ronald McDonald Kinderfonds, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van vzw Ronald McDonald Kinderfonds.

3. Aansprakelijkheid voor de inhoud

vzw Ronald McDonald Kinderfonds besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. vzw Ronald McDonald Kinderfonds kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. vzw Ronald McDonald Kinderfonds kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. vzw Ronald McDonald Kinderfonds kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

4. Contact

Neem contact met vzw Ronald McDonald Kinderfonds bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze Disclaimer via:

Het Ronald McDonald Huis
Laarbeeklaan 101
1090 Jette

BE23 3631 9801 1291

vzw Ronald McDonald Kinderfonds
Website: https://www.kinderfonds.be/nl
Email: info@kinderfonds.be
Telefoonnummer: +32 2 307 76 00